هم اندیشی یا سمینار چیست؟

حتماً شما نیز بارها کلمه سمینار یا هم اندیشی را شنیده‌اید. هم اندیشی نوعی گردهمایی بوده که به‌منظور دستیابی به اهداف خاصی برگزار می‌شود. معمولاً در زبان فارسی به کنفرانس، هم اندیشی، کنگره گردهمایی ...