آشنایی بانخستین آگهی بازرگانی در نشریات تهران قدیم درسال1267

آشنایی بانخستین آگهی بازرگانی در نشریات تهران قدیم درسال1267

همشهری آنلاین: تنها مدرک قابل استنادی که می‌توان دریافت نخستین آگهی بازرگانی تحت عنوان «اعلان» در تهران به چاپ رسیده، روزنامه وقایع اتفاقیه است

انتشار این روزنامه از اقدامات امیرکبیر به حساب می‌آید. هدف از انتشار آن انعکاس اخبار بلدیه و وقایع شهر تهران بود. همان زمان نخستین آگهی تجاری در وقایع اتفاقیه به چاپ رسید.

در زمان صدارت امیر کبیر و در سال ۱۲۶۷ قمری، مسیو روجیاری نخستین آگهی تجاری را در وقایع اتفاقیه به چاپ رساند. آن آگهی به تبلیغ غذاهای اروپایی که در تهران آن روزگار طرفداران زیادی داشت، پرداخته بود.

در شماره 6 روزنامه وقایع اتفاقیه به تاریخ ۱۷ جمادى الاول سال ۱۲۶۷ قمرى آگهى فروش اجناس فرنگى در نزدیکى سفارت انگلستان به چاپ رسید و برای جلب توجه جملاتی از قبیل: «اعلاست و تازگى دارد» و «بعضى تا به حال در این ولایت هیچ نیاورده بود» درج شده بود.

تا چندین سال فقط خارجی‌های ساکن تهران مبادرت به چاپ آگهی می‌کردند، اما بعد از اینکه تجار ایرانی دریافتند که چاپ آگهی چه فوایدی در بر دارد، آنها نیز به این مقوله رو آوردند.

چندی بعد در بیشترین شماره‌های روزنامه، صورت قیمت اجناس مورد نیاز مردم به نرخ رسمی دولتی نیز به چاپ می‌رسید و در برخی از شماره‌های آن اعلان فروش کتاب‌های تازه چاپ شده هم منتشر‌می‌شد.

 

#همین_حالا میتوانی اولین #آگهی_رایگان خود را ثبت کنی