تراکم فرش چیست؟

تراکم فرش یکی از ویژگی های فرش است که قطعا شما هم در خرید فرش این کلمه را شنیده اید. اگر برایتان سوال است که تراکم فرش چیست و چه ...