قالیشویی مکانیزه چیست؟

   قالیشویی در گذشته با دست انجام میشد که کاری وقت گیر و انرژی‌بر بود و برای انجام آن نیاز به تعداد زیادی کارگر بود. ضمن اینکه انجام کار به ...