پیش از خرید دوربین حتما بخوانید!

۱. ابزارهای عکاسی و وسواس عکاس بهترین دوربین و لنزی که در ابتدای کار می توانید بخرید چیست؟ هرچیزی که ساخت نیکون باشد هرچیزی که ساخت کانن باشد نیکون و ...